Нацпрограма відновлення житла й інфраструктури регіонів України передбачає $150-250 млрд інвестицій

Відбудова України

Такі цифри оприлюднено у баченні відновлення України: "Сильна європейська країна – магніт для іноземних інвестицій", представленій на конференції в Лугано.

Буде, зокрема, проведено дослідження ситуації щодо переміщених осіб у регіонах (внутрішня та зовнішня міграція), створено Єдиний державний реєстр громадян, які потребують житла, передбачено викуп наявних житлових квартир для наповнення фондів соціального й тимчасового житла, буде запроваджено практику неприбуткового орендного житла тощо.

Нацпрограма передбачає будівництво нових та відновлення зруйнованих об'єктів із забезпеченням енергоефективності та безбар'єрності; оновлення інженерних мереж із впровадженням інновацій (централізоване охолодження, теплові насоси, біомаса тощо); реконструкцію та будівництво станцій очищення питної води, обладнання сучасних регіональних лабораторій моніторингу питної води тощо.

Водночас нове будівництво житлової інфраструктури необхідно здійснювати відповідно до найкращих практик міського планування. Зокрема пропонується справедлива трансформація монофункціональних міст, створення мережі логістичних хабів тощо.

У межах нацпрограми передбачається пілотне будівництво будівель із близьким до нульового рівня енергоспоживання (NZEB), зокрема шляхом відновлення зруйнованих будівель відповідно до вимог NZEB.

У нацпрограмі наголошується на важливості забезпечення сфери критичними матеріалами. Зокрема передбачено локалізацію виробництва вікон (5-6 млн одиниць за рік), локалізацію виробництва скла (300 тис. тонн за рік), локалізацію виробництва термоізоляційних матеріалів (~13 млн куб. м за рік).

Планується автоматизація та диспетчеризація роботи систем інженерії, створення інформаційно-аналітичної системи збору, обробки та аналізу інформації від підприємств сфери житлово-комунального господарства та інших відповідальних осіб щодо стану систем життєзабезпечення населених пунктів, створення та наповнення Єдиного реєстру об'єктів державної та комунальної власності тощо.

Крім того, пропонується створення системи моніторингу та оцінки державної регіональної політики, зокрема на основі єдиної інтегрованої геоінформаційної системи здійснення моніторингу та оцінки розвитку регіонів та громад.