Повідомлення від компанії Marshal Development    

Marshal Development    

У зв’язку із веденням Указом Президента України від  24.02.2022 р. №  64/2022 (зі змінами) воєнного стану на території Україні та перебування об’єктів будівництва на території Харківської міської територіальної громади, віднесеної Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 25.04.2022 р. № 75 (зі змінами) до  Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, на підставі Листа Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 р.  № 2024/02.0-7.1. повідомляємо про настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) і тимчасову неможливість виконувати зобов’язання компанії MARSHAL development перед інвесторами за укладеними з ними Договорами на об’єкти нерухомості.

Виникнення форс-мажорних обставин  не звільняє від виконання зобов’язань, проте подовжує строки виконання договірних зобов’язань на термін, рівний строку дії даної обставини і строку, необхідному для усунення для усунення  наслідків її дії та звільняє від відповідальності суб’єкта господарювання за невиконання зобов’язань на період існування таких обставин (мораторій на стягнення штрафних санкцій, збитків).

Таким чином, усі терміни договорів та зобов’язань компанії переносяться на період дії воєнного стану в Україні та мають бути відновлені у термін не більше 90 (дев’яносто) календарних днів після офіційного проголошення про припинення воєнного стану або офіційної дати його закінчення.

Запевняємо, що наша компанія робить усе можливе для досягнення мети укладених з вами договорів та забезпечує схоронність всіх об’єктів майнових та речових прав учасників будівництва.

Сподіваємось на розуміння з вашого боку та продовження взаємовігідного співробітництва в майбутньому.

З повагою, компанія Marshal Development.