Фонд гарантування закликає акціонера АТ «МЕГАБАНК» невідкладно повернутися до виконання кредитних зобов’язань перед банком

субботин мегабанк

Основний акціонер АТ «МЕГАБАНК» (далі - Банк) Віктор Суботін не виконує кредитні зобов’язання перед Банком за кредитами, виданими групі його компаній. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб закликає пов’язаних осіб-боржників Банку невідкладно повернутися до виконання їхніх кредитних зобов’язань.

 

Під час роботи АТ «МЕГАБАНК» на ринку внаслідок управлінських рішень керівництва банку було оформлено низку кредитних договорів та видано значні кредитні кошти пов’язаним з акціонером Банку В. Суботіним особам, зокрема, групі компаній, у яких він або члени його родини є бенефіціарами. Станом на сьогодні сукупна заборгованість за означеними кредитними договорами складає понад 2,3 мільярда гривень.

При цьому, боржники АТ «МЕГАБАНК» не виконують кредитні зобов’язання за вказаними кредитами, не здійснюється погашення ані відсотків за користування кредитними коштами, ані основної заборгованості за такими договорами, що продовжує завдавати збитки банку, який доведено до неплатоспроможності внаслідок прийняття ризикованих рішень та безпосередніх дій керівництва АТ «МЕГАБАНК».

Офіційні звернення АТ «МЕГАБАНК» до позичальників щодо необхідності сплати грошових коштів у рахунок погашення кредитної заборгованості за укладеними з банком договорами ігноруються. Всі ці дії свідчать про навмисне ухиляння від виконання грошових зобов’язань перед АТ «МЕГАБАНК».

Більше того, ці позичальники замість того, щоб повертати свої борги, користуючись ситуацією в країні, намагаються через суд вивести ліквідну заставу шляхом відмови від подальшого виконання зобов’язань за іпотечними договорами і скасування обтяжень, що позбавить АТ «МЕГАБАНК» як кредитора можливості отримати задоволення своїх вимог за рахунок заставного майна, або у разі продажу цих кредитів, суттєво знизить грошові надходження, які мають бути спрямовані на задоволення вимог  кредиторів АТ «МЕГАБАНК».

Варто вказати, що у зв’язку із дією воєнного стану в державі на підставі Указу Президента України  №64/2022 від 24.02.2022 (зі змінами), Фондом запроваджено програму реструктуризації для боржників неплатоспроможних банків з метою зменшення фінансового навантаження та можливості виконувати кредитні зобов’язання належним чином. Однак, пов’язані з банком особи-боржники АТ «МЕГАБАНК» не звертаються до банку на предмет розгляду питання про реструктуризацію їхніх боргів.

Законодавством України чітко встановлено, що запровадження у банку тимчасової адміністрації або процедури ліквідації Фондом гарантування вкладів фізичних осіб не звільняє боржників від виконання ними своїх зобов’язань перед банком. Відмова від обслуговування кредитної заборгованості у неплатоспроможному банку має безпосередній вплив на виконання АТ «МЕГАБАНК» зобов’язань перед вкладниками та кредиторами банку та зачіпає інтереси держави.

Наголошуємо, що однією з основних функцій Фонду гарантування є розрахунки з кредиторами банків у ліквідації, а продаж активів (майна) цих банків, зокрема, прав вимоги до їх боржників, є основним джерелом надходжень коштів для цього.

Отже, закликаємо боржників АТ «МЕГАБАНК» терміново повернутися до виконання обов’язків за укладеними з банком кредитними договорами, або якнайшвидше офіційно звернутися до банку щодо розгляду питання про реструктуризацію кредитної заборгованості відповідно до умов, затверджених Фондом гарантування вкладів фізичних осіб для боржників неплатоспроможних банків.

Довідково. Станом на 01.04.2024 сума непогашених акцептованих вимог кредиторів АТ «МЕГАБАНК» складає 7,44 млрд грн. З них 3,52 млрд грн – вимоги Фонду за підсумками виплати гарантованого відшкодування вкладникам АТ «МЕГАБАНК» та у зв’язку зі здійсненням процедури ліквідації Банку.

Тимчасову адміністрацію у АТ «МЕГАБАНК» було запроваджено 03.06.2022 р.  на підставі рішення Правління НБУ «Про віднесення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕГАБАНК» до категорії неплатоспроможних» та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб «Про запровадження тимчасової адміністрації в АТ «МЕГАБАНК» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку».

Ліквідацію Банку розпочато 22.07.2022 р.