Скликання повторних позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Фінансова компанія «Респект Будінвест»

Финансовая компания «Респект Стройинвест

Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ БУДІНВЕСТ»

ШАНОВНИЙ УЧАСНИК!

1. На виконання наказу директора від 20 лютого 2023 року №2 Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ БУДІНВЕСТ»  повідомляє про проведення повторних позачергових загальних зборів учасників Товариства, що призначені на 24 березня  2023 року  об 10-00 год. за Київським часом.
2. Позачергові (повторні) загальні збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ БУДІНВЕСТ» будуть проведені в  режимі відео конференції із використанням сервісу Zoom.
3. Код доступу до конференції буде оприлюднений учасникам 24 березня  2023 року  о 09-00 год. на офіційному сайті товариства.
4. Порядок денний повторних позачергових загальних зборів:

  • Обрання голови позачергових загальних зборів 24 березня 2023 року об 10-00 год.
  • Затвердження результатів діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ БУДІНВЕСТ» за звітний 2021 рік.
  • Вжиття та затвердження  заходів на виконання вимог Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2022р. №1221.
  • Укладення договору оренди приміщення та зміна місця знаходження Товариства.
  • Звернення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку із клопотанням  про зупинення дії ліцензії серія АЕ №199703, виданої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 28 березня  2013 р., рішення про видачу № 789  на  здійснення  діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю Товариству з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ БУДІНВЕСТ»
  • Про звільнення з посади директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ БУДІНВЕСТ» за власним бажанням на підставі заяви від 10 січня 2023 року на підставі ч.1 ст. 38 Кодексу законів про працю України.
  • Обрання нового члена виконавчого органу (директора) Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ БУДІНВЕСТ».
  • Утворення у складі органів Товариства Наглядової ради. Обрання членів наглядової ради.

5. Учаснику надається можливість  ознайомитися з документами, що вносяться на розгляд та затвердження почерговими загальними зборами. Зазначені документи надаються для ознайомлення в електронному вигляді на письмовий запит учасника, надісланий на електронну поштову скриньку info@respect.kharkov.ua, відповідальна особа – директор Марина Захарова. В день проведення загальних зборів документи для ознайомлення будуть надаватися (оголошуватися) в режимі відео конференції. Відповідальна особа – директор Марина Захарова.

ДИРЕКТОР ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ БУДІНВЕСТ»
МАРИНА ЗАХАРОВА