Україна спроможна самотужки задовольнити 80% потреби у будматеріалах

Стале будівництво

За попередніми прогнозами, Україна спроможна самотужки задовольнити 80% потреби у будівельних матеріалах для післявоєнного відновлення країни.

Про це СтройОбзору повідомив представник Forest Stewardship Council (FSC) в Україні Павло Кравець.

За його словами, відбудова країни має здійснюватися  з дотриманням Зеленого курсу ЄС і відповідати принципам сталого будівництва. Через що виникає необхідність у швидкій адаптації вітчизняних будівельних норм до стандартів Європейського Союзу, впровадженні міжнародних стандартів зеленого будівництва, підвищенні енергоефективності та зменшенні викидів вуглецю. Оптимальним рішенням за таких умов є використання FSC-сертифікованої деревини та продукції з неї, яка є відновним ресурсом та повністю задовольняє ці вимоги. 

«Будівельна галузь є джерелом понад 35% світових викидів парникових газів, третина з яких пов’язана з виробництвом будівельних матеріалів: бетону, металу, пластмаси тощо. Через те, що найбільша кількість вуглецевих викидів відбувається безпосередньо під час будівництва, скоротити їх кількість після його завершення неможливо. Саме тому вкрай важливо подбати про це на усіх попередніх етапах — від проєктних рішень до їх втілення у будівельних конструкціях. Відповідно використання сертифікованої деревини сприятиме відновленню природних лісів та збільшенню їхньої здатності утримувати вуглець. Відповідальне лісокористування дозволить зберегти природні екосистеми та ефективно компенсувати кількість викидів, пов'язаних із виробництвом будівельних матеріалів», — зазначив екперт. 

Комплексні вимоги ініціатив зеленого будівництва дозволяють скоротити викиди парникових газів, зменшити енергоспоживання на 30-40%, а рівень споживання води — на 20-30%. З огляду на переваги, попит суспільства та відповідального бізнесу на використання екологічно чистих матеріалів та впровадження стандартів зеленого будівництва щороку зростає.

«Вже сьогодні 45% українських лісів отримали FSC сертифікацію.  Будівельний матеріал отриманий з цих відновних джерел є символом відповідальності, адже застосовуючи його, ми не лише дотримуємось високих стандартів піклування про ліси, але й зменшуємо вуглецевий слід у будівництві. Наші принципи повністю збігаються з принципами відновлення України, проголошеними торік у швейцарському Лугано та цього року на СOP28. Серед них ключовою є сталість, оскільки без неї відновлення та розвиток у гармонії з навколишнім середовищем неможливі», — додав Павло Кравець.